You Are Here: Home » Báo chí và Thám tử » ” Thám tử tư SÀI GÒN ” HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Sài Gòn – thành phố hồ chí minh luôn rạo rực sức trẻ, tưởng như không bao giờ ngưng lại mà cứ biến động không ngừng. Ðường phố luôn rực sáng những ánh đèn và dòng người nối theo nhau đi về mọi ngả. Thành phố 300 năm tuổi này đang khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Ta dễ nhận ra một chút gì đó rất đỗi Sài Gòn khi thành phố bắt đầu một ngày mới. 300 năm so với chiều dài của lịch sử đất nước là còn rất trẻ, là còn chứa trong mình sức vươn tới, dung nạp và tìm tòi… Người xưa đã từng đi khai phá để xây dựng lên một Sài Gòn thì con cháu ngày nay sẽ tiếp tục truyền thống để Sài Gòn đẹp hơn, giàu hơn và văn minh hơn mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

” Thám tử ” Quận 1 là trung tâm hành chính, kinh tế, giao dịch của Thành phố. Các cơ quan hành chánh đầu não của Thành phố nằm trên địa bàn quận này. Sự phát triển về kinh tế dẫn đến các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, quận 1 là quận có mức sống cao nhất. Nơi đây tập trung rất nhiều các ngành nghề khách nhau. Nắm bắt được nhu cầu và sự phát triển chung   Công ty thám tử  Sài Gòn – GISS đã cho ra đời  Văn phòng thám tử Quận 1 để có thể kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại nơi đây. Theo thống kê của   Dịch vụ thám tử Sài Gòn – GISS , đây là quận sử dụng  dịch vụ thám tử tư