You Are Here: Home » Báo chí và Thám tử

Thám tử tư sài gòn – ” Phá án ” tình và tin nhắn khủng bố Viện trưởng

Thám tử tư sài gòn – ” Phá án ” tình và tin nhắn khủng bố Viện trưởng

Ròng rã hai tháng, đều đều mỗi tuần chàng lưu học sinh Nguyễn Viết Hùng nhận được tin nhắn cùng một nội dung: “Bố anh đang cặp bồ, tôi cảnh báo cho gia đình biết mà giám sát”. Tuy nhiên khi...
© 2010

Văn phòng thám tử Sài Gòn